Algemene verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

De website die toegankelijk is via het url-adres www.hoteldetigny.com is eigendom van en wordt uitgegeven door de Société Hôtelière d'Etigny, Simplified Joint Stock Company met een kapitaal van 360.000,00 euro, SIREN 311 223 770, APE 5510Z, geregistreerd in het Register van Koophandel en Bedrijven van Toulouse onder nummer B311 223 770, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 3 avenue Paul Bonnemaison, 31110 BAGNERES DE LUCHON en waarvan het intracommunautaire BTW-nummer FR53 311 223 770 is.

Voor alle informatie nodigen wij u uit om contact op te nemen met: etigny@yahoo.com


 1. INVOERING

1.1 Via de Site kunnen klanten kamers en aanvullende diensten binnen het Etigny-hotel reserveren.

1.2 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (de "" Algemene Verkoopvoorwaarden "") zijn van toepassing op de reservering van kamers en aanvullende diensten in het Etigny-hotel (de "" Diensten "") en zijn van kracht op de datum waarop uw reservering op de Sites wordt bevestigd. . Ze annuleren en vervangen alle Algemene Verkoopvoorwaarden die eerder online zijn geplaatst en/of door de Klant zijn aanvaard.

1.3 Elke reservering op de Site vereist raadpleging en aanvaarding zonder voorbehoud of voorwaarde van de Algemene Verkoopvoorwaarden. Het wordt aanbevolen om de Algemene Verkoopvoorwaarden te downloaden en/of af te drukken, zodat u er op de dag van de reservering een kopie van kunt bewaren, aangezien deze aan wijzigingen onderhevig zijn.Eventuele wijzigingen die plaatsvinden na de bevestiging van een reservering kunnen echter niet op deze reservering worden toegepast.

1.4 Aanvaarding door de klant van de algemene verkoopvoorwaarden en de voorwaarden, in het bijzonder de financiële voorwaarden, van elke gemaakte reservering vindt plaats door door te gaan met de reservering. " Door te kiezen voor reserveren, erken ik dat ik de algemene verkoopvoorwaarden en het beleid Privé heb gelezen en aanvaard leven van het Hôtel d'Etigny".

1.5 De Klant erkent dat hij over alle noodzakelijke informatie op de Site beschikt, waaronder in het bijzonder:

 • de volledige contactgegevens van de Société Hôtelière d'Etigny, die u kunt raadplegen in de rubriek ' Algemene gebruiksvoorwaarden van de site '.   ,

 • de belangrijkste en essentiële kenmerken van de accommodatie en aanvullende diensten die aan klanten worden aangeboden,

 • deze Algemene Voorwaarden, de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op elke aanbieding en/of accommodatie en/of aanvullende dienst(en) en het Privacybeleid,

 • de prijs van accommodatie en aanvullende diensten die aan klanten worden aangeboden,

 • het maximale aantal accommodaties dat door een Klant kan worden gereserveerd,

 • de aanvaarde betalingsvoorwaarden en -middelen,

 • de duur van het contract gesloten tussen de klant en de Hotels.

1.6 Met de uitdrukking "" Klant(en) "" wordt bedoeld elke natuurlijke persoon die als consument een bestelling plaatst op de Site, voor privé- of professionele doeleinden, maar niet gerelateerd aan de hotelsector.

1.7 Als consument geniet de Klant van rechten die in twijfel kunnen worden getrokken in het geval dat de Diensten door hem worden gereserveerd in het kader van de uitoefening van een professionele, commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit.

1.8 Alleen Klanten die (i) de meerderjarigheid hebben bereikt (achttien in de meeste landen) en (ii) de wettelijke bevoegdheid hebben om contracten af te sluiten, zijn bevoegd om Diensten op de Site te bestellen.

1.9 De informatie die door de Site wordt verstrekt, wordt gepresenteerd in het Frans, evenals in verschillende vreemde talen.


 1. VOORWERP

2.1 In de Algemene Verkoopvoorwaarden worden de voorwaarden gedefinieerd die van toepassing zijn op online reserveringen op de Servicesite.

2.2 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op het aanbod, de reservering of de bestelling van Diensten die worden aangeboden door andere entiteiten dan Société Hôtelière d'Etigny, andere websites en/of mobiele applicaties. Wij raden u aan om, voordat u een bestelling voor Diensten bevestigt via websites of mobiele applicaties van derden, hun algemene verkoopvoorwaarden te raadplegen, aangezien Société Hôtelière d'Etigny in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden voor de levering van Diensten die door derden worden aangeboden.

2.4 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle fasen van de reservering van Diensten door de Klant en op het toezicht op zijn reservering.


 1. RESERVERING

3.1 De Site biedt een online reserveringsproces voor hotelkamers voor een maximum aantal van vijf (5) kamers per reservering, en aanvullende diensten.

3.2 De accommodatieaanbiedingen die op de Site worden gepresenteerd, gaan vergezeld van een informatieblad met daarin:

 • indien van toepassing, het type commerciële aanbieding dat van toepassing is (bijvoorbeeld: "" Boek nu en betaal minder"" , "" Last minute promotie -10%"" , "" Flexibel tarief"" , "" Slaapkamer en ontbijt"" , "" Je verjaardag in het hotel"" …),

 • een omschrijving van de betreffende kamer(s),

 • de aanvullende diensten die in het aanbod zijn inbegrepen,

 • de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de reservering,

 • indien van toepassing, de toepasselijke bijzondere verkoopvoorwaarden,

 • de betalingsvoorwaarden,

 • de Algemene Verkoopvoorwaarden.

3.3 De Site biedt af en toe commerciële aanbiedingen aan die alleen toegankelijk zijn op de Site van Hôtel d'Etigny, met uitsluiting van elke andere site van derden, zoals in het bijzonder tijdelijke aanbiedingen genaamd " Best Rate Guaranteed". » of " Deal ". Indien van toepassing wordt de Klant uitgenodigd om de bijzondere voorwaarden te raadplegen die van toepassing zijn op deze aanbiedingen en die onder zijn aandacht worden gebracht op het moment van boeking. Deze commerciële aanbiedingen kunnen op elk moment worden gewijzigd door de Société Hôtelière d'Etigny, die alleen contractueel gebonden is door door de Klant gevalideerde reserveringen en die niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de wijziging of intrekking van een commercieel aanbod op de sites.

3.4 De Klant selecteert de Diensten die op de Site worden aangeboden. Hij is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de Diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat de verantwoordelijkheid van de Société Hôtelière d'Etignykan op dit vlak niet worden gepleegd.

3.5 De Klant kan op de Site maximaal vijf (5) kamers reserveren. Voor elke reservering van een groter aantal kamers of voor elk ander verzoek om diensten die niet op de Site staan, nodigen wij u uit om rechtstreeks contact op te nemen met de Société Hôtelière d'Etigny of het Hôtel d'Etigny. Bij een reservering van zes (6) kamers of meer kunnen groepsvoorwaarden worden toegepast, wat in ruil de betaling van een aanbetaling door de Klant en de toepassing van bijzondere annulerings- en wijzigingsvoorwaarden inhoudt. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met hotel Etigny.

3.6 Aan het einde van het reserveringsproces wordt de reservering geacht door de Klant te zijn aanvaard.

3.7 De Klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de informatie die wordt verzonden bij het boeken van Diensten. Hotelbedrijf Etignybehoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een reservering van een persoon die frauduleus gebruik maakt van de Site of die deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet respecteert.

3.8 Aan elke reservering van meer dan 5 kamers of 25 nachten of meer zijn bijzondere voorwaarden en extra kosten verbonden.


 1. BOEKINGSPROCES

4.1 Reserveringen worden rechtstreeks door de Klant op de Site gemaakt.

4.2 Bij het reserveren moet de Klant een bepaald aantal verplichte gegevens verstrekken, waaronder bepaalde persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de reservering door Société Hôtelière d'Etigny, die zich het recht voorbehoudt elke reservering te weigeren bij gebrek aan deze gegevens of omdat het is onjuist.De Klant moet ook het aantal personen vermelden dat van de Diensten profiteert, evenals hun leeftijd, waarbij elke minderjarige ouder dan 13 jaar als een volwassene wordt beschouwd.

4.3 De reserveringsprocedure op de Site omvat met name de volgende stappen:

 • Stap 1: Selectie op de startpagina van de site www.hoteldetigny.com, van de aankomstdatum,

 • Stap 2: Openen van een beveiligde pagina met de beschikbare aanbiedingen voor het Etigny-hotel en de aangegeven datum, en biedt de Klant de mogelijkheid om de gemaakte keuzes (aankomst- en vertrekdata) te specificeren of te wijzigen. ), aantal personen, enz.),

 • Stap 3: Raadpleging en selectie van een offerte,

 • Stap 4: Selectie, indien van toepassing, van één of meerdere aanvullende Diensten,

 • Stap 5: Verificatie van de details van de reservering, de totaalprijs en de toepasselijke voorwaarden en eventuele wijziging van de gemaakte keuzes,

 • Stap 6: Verstrekking door de Klant van zijn contactgegevens,

 • Stap 7: Bankgegevens invoeren bij een garantie- of vooruitbetalingsverzoek,

 • Stap 8: Raadpleging en aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden, het Privacybeleid en, indien van toepassing, de bijzondere verkoopvoorwaarden vóór de validatie van de reservering door de Klant,

 • Stap 9: Validatie van de reservering door de Klant.


 1. BEVESTIGING VAN DE RESERVERING

5.1 De Site bevestigt de ontvangst van de door de Klant gemaakte reservering door een e-mail te sturen met daarin (i) het overeenkomstige reserveringsnummer, (ii) de samenvatting van de reservering en in het bijzonder de gereserveerde Diensten, de prijs van de Diensten, de voorwaarden van toepassing op de geselecteerde prijs, aanvaard door de Klant, (iii) de Algemene Verkoopvoorwaarden, indien van toepassing, informatie met betrekking tot de after-sales service en het contactadres waar klachten kunnen worden ingediend.

5.2 De reservering wordt als definitief en definitief beschouwd na ontvangst van deze bevestigingsmail van de reservering, verzonden door het Etigny hotel naar de Klant.

5.3 De duur van het contract tussen de Klant en het Hotel komt overeen met de duur van de Accommodatiedienst zoals voorzien in de reservering.


 1. ANNULERING OF WIJZIGING VAN EEN RESERVERING DOOR DE KLANT

6.1 Overeenkomstig artikel L.221-28   van het Consumentenwetboek, laten de op de Site aangeboden Diensten de uitoefening van het herroepingsrecht zoals voorzien in de artikelen L.121-21 en volgende van het Consumentenwetboek met betrekking tot overeenkomsten voor verkoop op afstand niet toe.

6.2 In de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief zijn de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering vastgelegd.

6.3 Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd. De vooraf betaalde bedragen vormen een aanbetaling en kunnen niet worden terugbetaald. Dit wordt vermeld in de verkoopvoorwaarden van de prijs die ter kennis van de Klant wordt gebracht en door hem wordt aanvaard.

6.4 Wanneer het annuleren van een reservering mogelijk is, wordt er via een specifieke link "" Bestelling annuleren"" weergegeven» is beschikbaar op de startpagina van de Sites, zodat u een reservering kunt annuleren door het e-mailadres in te voeren dat u tijdens de reservering hebt opgegeven, en het reserveringsnummer dat staat vermeld in de bevestigingsmail van de reservering.

6.5 Bepaalde commerciële aanbiedingen op de Site kunnen speciale voorwaarden bevatten voor de annulering en wijziging van de reservering. Deze worden gedetailleerd beschreven in de Bijzondere Voorwaarden die verschijnen in de beschrijving van de aanbieding.

6.6 In geval van besmetting met Covid-19 vóór het verblijf wordt er geen uitzonderlijke voorziening getroffen om te profiteren van een annulering, wijziging, creditering of terugbetaling van de reservering. Indien de klant een aanbetaling heeft gedaan, bindt dit hem en impliceert dit zijn verplichting om het gehele verblijf te betalen.


 1. NO SHOW EN ONDERBREKING VAN HET VERBLIJF

7.1 Elke reservering op de Site voorziet in een aankomsttijd van 15.00 uur en een vertrektijd van 12.00 uur.

7.2 Indien de gereserveerde kamer na de vereiste vertrektijd (12.00 uur) wordt verlaten, wordt een extra nacht als boete aan de Klant in rekening gebracht.

7.3 Elke onderbreking van het verblijf vóór de in de reservering geplande vertrekdatum zal aanleiding geven tot betaling van de gehele overeengekomen prijs.


 1. PRIJZEN VAN DIENSTEN

8.1 De prijs van de Diensten wordt vóór de boeking op het aanbiedingsbeschrijvingsblad en tijdens de boeking op de Site aangegeven.

8.2 De aangegeven prijzen zijn per kamer voor het aangegeven aantal personen en de geselecteerde periode en omvatten uitsluitend de Diensten die strikt vermeld zijn in de reservering.

8.3 De prijs van elke Dienst wordt aangegeven met alle belastingen inbegrepen (TTC), exclusief toeristenbelasting, en specificeert het BTW-bedrag dat van toepassing is op de Dienst.

8.4 De euro is de handelsvaluta van de reservering, betaling dient derhalve in deze valuta te geschieden. De prijzen die op de Site in verschillende valuta worden weergegeven, blijven schattingen en geven niet accuraat het te betalen bedrag weer, aangegeven in euro's bij het valideren van de reservering door de Klant. De toeristenbelasting bedraagt 1,44 euro per persoon per nacht. U dient deze rechtstreeks ter plaatse aan het hotel te betalen.

8.5 De prijzen vermeld op de Site kunnen op elk moment worden gewijzigd door de Société Hôtelière d'Etigny, zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving. Alleen de prijs aangegeven in de reserveringsbevestiging is contractueel.


 1. BETALING VAN DE PRIJS

9.1 Tenzij anders aangegeven, vindt de betaling van de prijs van de Diensten plaats in het Hotel, uiterlijk aan het einde van het verblijf en in alle gevallen vóór vertrek uit het etablissement. In geval van vooruitbetaling vormen de betaalde bedragen een aanbetaling en kunnen niet aan de Klant worden terugbetaald.

9.2 Bovendien behoudt Société Hôtelière d'Etigny zich het recht voor om, met name bij aankomst in het Hotel, een pre-autorisatie uit te voeren op de bankkaart van de Klant om de betaling van de prijs van de Diensten en het eventuele verbruik of gebruik ervan te garanderen. kosten van de Klant ter plaatse. De pre-autorisatie is geen onmiddellijke afschrijving, maar komt overeen met een bedrag dat op de rekening van de Klant is geblokkeerd, geautoriseerd door de bank, waardoor het saldo van de rekening van de Klant tijdelijk wordt verlaagd om de mogelijkheid van een volgende afschrijving te garanderen.

9.3 In geval van no-show in het hotel, zullen de bankgegevens van de Klant die bij de boeking zijn verstrekt, worden gebruikt om de overeenkomstige boetes te betalen.


 1. HOTELVERBLIJF

10.1 In overeenstemming met de huidige Franse regelgeving kan de Klant worden gevraagd om bij aankomst in het Hotel een politieformulier in te vullen. Om na te gaan of de Klant aan deze formaliteit moet worden onderworpen, zal een identiteitsbewijs worden gevraagd.

10.2 Het Etigny hotel verwelkomt, tegen een extra vergoeding, bepaalde dieren, zolang ze aangelijnd of in een kooi worden gehouden in de gemeenschappelijke ruimtes van het etablissement. Voor meer informatie over deze ontvangstvoorwaarden wordt de Klant geadviseerd rechtstreeks contact op te nemen met Hôtel d'Etigny. Gedurende de gehele duur van het verblijf blijft het dier onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant.Om hygiënische redenen zijn dieren niet toegestaan in de eetkamer.

10.3 De Klant verplicht zich tijdens het verblijf de hem verhuurde kamer op redelijke en goede wijze te gebruiken. Het Hotel kan de Klant vragen het Hotel te verlaten zonder enige vergoeding en de gereserveerde Dienst volledig te betalen, met name in het geval van:

 • gedrag dat in strijd is met de goede zeden of de openbare orde,

 • elke schade, verslechtering, vandalisme veroorzaakt door hem of door zijn werknemers of personen onder zijn hoede, tijdens de bezetting van het pand, aan alle roerende of onroerende goederen, meubilair, decoratie of enige andere aard aanwezig in het Hotel.

Bovendien zal de Klant verplicht zijn de schade veroorzaakt door zijn daden volledig te vergoeden, de Société Hôtelière d'Etignyover alle rechten beschikt en alle nuttige maatregelen kan nemen om vergoeding van de geleden schade te verkrijgen.

10.4 De Société Hôtelière d'Etigny biedt klanten gratis WiFi-internettoegang in het Etigny hotel.

De Klant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de computermiddelen die hem ter beschikking worden gesteld niet worden gebruikt voor frauduleuze of illegale doeleinden, en in het bijzonder met het oog op het plegen van een inbreuk op de rechten van derden en/of het illegaal downloaden van werken die beschermd zijn door een auteursrecht of een gerelateerd recht, bestraft door artikel L.335-2 van de Intellectuele Eigendomswet.


 1. DISLOCATIE – OVERMACHT

11.1 In geval van onbeschikbaarheid van de gereserveerde kamer in het Etigny hotel, behoudt de Société Hôtelière d'Etigny zich het recht voor om de Klant geheel of gedeeltelijk te laten onderbrengen in een hotel van een gelijkwaardige of hogere categorie en diensten van dezelfde aard aan te bieden.De overdracht is volledig de verantwoordelijkheid van de Société Hôtelière d'Etigny, zonder dat het hotel extra kosten aan de Klant vraagt.

11.2 Société Hôtelière d'Etigny zal voor de duur van de overmachtssituatie worden ontheven van elke aansprakelijkheid voor de niet-nakoming van haar verplichtingen in geval van gebeurtenissen die verband houden met overmacht, en verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen dat redelijkerwijs nodig is om de gevolgen ervan te beperken. .

11.3 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder overmacht verstaan elke gebeurtenis of feit dat de partijen redelijkerwijs niet konden voorzien en beheersen op het moment van de reservering, vanwege de aard ervan buiten de partijen, onvoorzienbaar en onweerstaanbaar.Dus in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht, naast de gevallen die door de Franse rechtbanken en tribunalen worden aangehouden, totale of gedeeltelijke stakingen, binnen of buiten hotels, terrorisme, oorlogen of opstanden, slecht weer, epidemieën, blokkering van transportmiddelen of levering, om welke oorzaak dan ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, computersysteemstoringen die de normale uitoefening van haar activiteiten door een Partij verlammen.


 1. GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN - GEZONDHEIDSPROTOCOL

In toepassing van de geldende gezondheidswetgeving en -regelgeving verbindt het hotel Etigny zich ertoe, als onderdeel van zijn diensten en in overeenstemming met zijn gezondheidsprotocol, de verschillende geldende officiële regels en aanbevelingen na te leven.

Hotelbedrijf Etignyverbindt zich ertoe alle mogelijke middelen in te zetten om de gezondheid en veiligheid van haar Klanten en meer in het algemeen van al haar partners te behouden en te garanderen. Als gevolg van deze middelenverbintenis kan de aansprakelijkheid van de Société Hôtelière d'Etigny enkel ontstaan in geval van bewezen fout of nalatigheid.

Bovendien en in het geval dat een Klant, rechtstreeks of onrechtstreeks, op eigen initiatief of op instigatie van een derde handelt, in strijd met het gezondheidsprotocol opgesteld door het Etigny hotel en, meer in het algemeen, in strijd met alle de maatregelen die het etablissement heeft genomen om te voldoen aan de toepasselijke gezondheidsregels, kan de Société Hôtelière d'Etigny niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade en/of gevolgen van welke aard dan ook die voortvloeien uit een dergelijke overtreding.


 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

13.1 In toepassing van wet nr. 2018 – 493 van 20 juni 2018 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (AVG), wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat de tijdens de reservering verstrekte informatie onderworpen aan de verwerking van persoonlijke gegevens met het oog op het beheer van reserveringen en klanten, facturatie- en betalingsbehoeften, evenals voor commerciële prospectiedoeleinden.

13.2 De Klant heeft een recht op toegang, rectificatie, portabiliteit en verwijdering van persoonlijke gegevens die hem betreffen, dat hij kan uitoefenen met de diensten van de Société Hôtelière d'Etigny door te schrijven naar het volgende e-mailadres: etigny@yahoo.com .

13.3 De Klant kan informatie verkrijgen over de manier waarop Société Hôtelière d'Etigny zijn persoonsgegevens verwerkt door het Privacybeleid te raadplegen of door een verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres:etigny@yahoo.com of op het adres van ons hoofdkantoor: 3 avenue Paul Bonnemaison, 31110 BAGNERES DE LUCHON (Frankrijk).

13.4 Door deze Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden, erkent en aanvaardt de Klant dat Société Hôtelière d'Etigny voor de goede uitvoering van de Diensten verplicht kan zijn om zijn telefoongegevens te verzamelen.

In overeenstemming met artikel L. 223-2 van het Consumentenwetboek en wet nr. 2014-344 van 17 maart 2014 met betrekking tot het verbruik, heeft de Klant de mogelijkheid om zich gratis te registreren op de oppositielijst voor de telefonische prospectie van BLOCTEL ( www.bloctel.gouv.fr ) om niet langer telefonisch benaderd te worden. De Klant heeft de mogelijkheid om zich gratis te registreren op deze lijst op de site https://conso.bloctel.fr/index.php/inscription.php .


 1. TOEPASSELIJK RECHT – BEMIDDELING – JURISDICTIE

14.1 Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden is het Franse recht van toepassing.

14.2 Alle klachten met betrekking tot de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de Diensten in het Etigny-hotel moeten door de Klant per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden gemeld aan:

 • het volgende postadres: Société Hôtelière d'Etigny, 3 avenue Paul Bonnemaison, 31110 BAGNERES DE LUCHON.

 • het e-mailadres Etigny@yahoo.com .

De Société Hôtelière d'Etigny zal zich inspannen om deze klacht zo goed mogelijk te behandelen en tot een oplossing van het geschil te komen in overeenstemming met de belangen van beide partijen.

14.3 Bij gebreke van een minnelijke schikking van het geschil heeft de Klant de mogelijkheid om contact op te nemen met de Mediator AME Conso, op het volgende adres:

AME Conso

197, Boulevard Saint-Germain

75007 Parijs.

Voor meer informatie over de AME Conso Mediator kan de Klant zijn website raadplegen: https://www.mediationconso-ame.com

Voor meer informatie kunt u de officiële website van de Consumentenbemiddeling raadplegen via de volgende link: https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso

""In overeenstemming met de wet ""Informatique et Libertés"" van 6 januari 1978 en de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming, kunt u uw recht op toegang tot gegevens, dereferentie, overdraagbaarheid en verzet met betrekking tot u uitoefenen en deze laten corrigeren door contact op te nemen met de Société Hôtelière d 'Etigny door een bericht te sturen naar etigny@yahoo.com of per post naar het volgende adres: Hôtel d'Etigny, 3 avenue Paul Bonnemaison - 31110 BAGNERES DE LUCHON.

14.4 Niettegenstaande het bovenstaande zullen alle problemen met betrekking tot de interpretatie, uitvoering en geldigheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van Toulouse. In geval van een klacht met betrekking tot de Diensten wordt een buitengerechtelijke oplossing voor geschillenbeslechting aangeboden aan de Klant, die een klacht kan indienen op het online geschillenplatform (RLL) via het adres:Onlinegeschillenbeslechting | Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr

14.5 Over geschillen - In geval van een geschil tussen de professional en de consument, zal deze laatste trachten een minnelijke oplossing te vinden. Bij ontstentenis van een minnelijke schikking heeft de consument de mogelijkheid om binnen een jaar na de klacht kosteloos contact op te nemen met de consumentenbemiddelaar aan wie de beroepsbeoefenaar rapporteert, namelijk de Association of European Mediators (AME CONSO). professioneel. De verwijzing naar de consumentenbemiddelaar moet gebeuren:

- hetzij door het invullen van het daartoe voorziene formulier op de website van AME CONSO: www.mediationconso-ame.com ;

- of per post gericht aan AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIJS. »


ALGEMENE BEPALINGEN

15.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden worden regelmatig gewijzigd, vooral met het oog op normatieve wijzigingen. De nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op de Sites.

15.2 De Algemene Verkoopvoorwaarden, met inbegrip van het Vertrouwelijkheidsbeleid, de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site en, indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden die specifiek zijn voor bepaalde aanbiedingen, vormen het gehele contract dat tussen de Klant en het Hotelbedrijf is gesloten. op de Site en annuleert u alle voorgaande algemene verkoopvoorwaarden.

15.3 Indien één van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.


KENNISGEVINGEN MET BETREKKING TOT COOKIES

Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt?

Een cookie (of verbindingsgetuige) is een tekstbestand dat, afhankelijk van uw keuzes, kan worden opgeslagen op een speciale ruimte op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, enz.) wanneer u een online dienst raadpleegt met behulp van uw navigatiesoftware. Het wordt door de server van een website naar uw browser verzonden. Aan elke cookie wordt een anonieme identificatiecode toegewezen. Met het cookiebestand kan de uitgever ervan de terminal identificeren waarop het is opgeslagen tijdens de geldigheids- of registratieperiode van de betreffende cookie. Een cookie is niet te herleiden tot een natuurlijk persoon.
De exploitant nodigt u uit om de CNIL-website te raadplegen op het volgende adres: https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autre-traceurs/comment-se-proteger/maitriser-votre-navigateur


Statistiekencookies van Google Analytics

Deze cookies maken het mogelijk om verkeersstatistieken voor de site www.hoteldetigny op te stellen.com en navigatieproblemen op te sporen om de kwaliteit van onze diensten te controleren en te verbeteren.

De site wordt gehost en er wordt verwezen naar het bedrijf ELLOHA - 2 bis, rue des Fabriques d'En Nabot 66000 PERPIGNAN / FRANKRIJK. Tel: 04 30 82 70 27.